Jak to działa?

Co powinniśmy wiedzieć o mikroorganizmach?

Mikroorganizmy są obecne w całym naszym środowisku. Występują w wielu gatunkach i olbrzymich ilościach. Wszystkie uczestniczą w metabolizmie. Wśród nich wyróżniamy:

  • toksyczne (trujące),
  • patogenne (powodują choroby),
  • jak również zupełnie niegroźne (przyjazne ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu).
 

Co odróżnia koncentraty BIODOR®ANIMAL, BIODOR® TERRA i BIODOR® ANIMAL VET od innych środków czyszczących?

W przeciwieństwie do środków chemicznych, które tylko chwilowo maskują problemy zapachowe, preparaty BIODOR® trwale usuwają nieprzyjemne zapachy. Wysoce skoncentrowana formuła sprawia, że produkty BIODOR® są bardzo wydajne i oszczędne. Łatwe przygotowanie roztworu roboczego oraz zastosowanie pozwala osiągnąć higieniczną czystość.

Zabrudzenia oraz źródła nieprzyjemnych zapachów znajdują się w porowatym podłożu, fugach, rysach, nieotynkowanych murach, itp.

Zabrudzenia oraz źródła nieprzyjemnych zapachów znajdują się w porowatym podłożu, fugach, rysach, nieotynkowanych murach, itp.

Zwykły środek

Zwykłe środki czyszczące działają powierzchniowo i nie docierają do zabrudzeń i źródeł nieprzyjemnych zapachów.

Zwykłe środki czyszczące działają powierzchniowo i nie docierają do zabrudzeń i źródeł nieprzyjemnych zapachów.
BIODOR również eliminuje źródła nieprzyjemnych zapachów z całej zanieczyszczonej powierzchni.

BIODOR® również eliminuje źródła nieprzyjemnych zapachów z całej zanieczyszczonej powierzchni.

BIODOR®

BIODOR® jako jedyny wnika głęboko w strukturę zanieczyszczonych powierzchni eliminując źródło nieprzyjemnych zapachów od środka.

BIODOR jako jedyny wnika głęboko w strukturę zanieczyszczonych powierzchni eliminując źródło nieprzyjemnych zapachów od środka.
 

Jak działają mikroorganizmy zawarte w produktach BIODOR®?

W odpowiednich warunkach, kiedy zapewnione zostają pokarm, wilgoć i ciepło przetrwalniki przeradzają się w bakterie , które natychmiast pochłaniają pokarm nie wydzielając w procesie metabolizmu żadnego zapachu. Pożywkę dla bakterii stanowią resztki pokarmu, mocz, kał, wydzieliny, skrobia, tłuszcze, białka, węglowodany oraz wszelkie inne substancje organiczne. Kiedy stosujemy BIODOR® ANIMAL, BIODOR® TERRA oraz BIODOR® ANIMAL VET, bakterie są dodawane w tak dużych ilościach, że są w stanie zabrać pożywkę hodowlaną bakteriom wydzielającym przykry zapach. Tak, więc w procesie rozkładu niepożądane zapachy zostają usunięte.

Proces działania mikroorganizmów zawartych w środkach BIODOR®
 

Co warto wiedzieć jeszcze o koncentratach BIODOR®?

Wszystkie koncentraty BIODOR® zawierają tylko i wyłącznie nieszkodliwe bakterie. Pięć specjalnie wyselekcjonowanych, namnożonych w ogromnych ilościach (znacznie przekraczających poziom koncentracji 6 milionów na mililitr), zmuszonych do zmiany w przetrwalniki (formy bakterii przystosowane do przetrwania) szczepów bakteryjnych stanowi o skuteczności i trwałości koncentratów BIODOR® co pozwala osiągnąć efekt higienicznej czystości wolnej od chemii.

 

Jak produkty BIODOR® oddziaływują na środowisko?

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Instytut Fresenius w Taunusstein, produkty nie są toksyczne, nie wywołują alergii, nie zawierają patogennych bakterii, są łatwo biodegradowalne, mogą być odprowadzane do oczyszczalni ścieków.

Instytut Higieny Kliniki Uniwersyteckiej w Bonn zaopiniował, że koncentraty BIODOR® mogą być stosowane do czyszczenia i usuwania problemów zapachowych zarówno w budynkach jak i poza nimi. Zastrzeżeń nie wzbudziła także metoda nanoszenia produktu poprzez rozpylanie.

Wg badań przeprowadzonych przez Deutsches Instytut für Lebensmitteltechnik GmbH w Magdeburgu, koncentraty BIODOR® skutecznie ograniczają ilość innych, patogennych gatunków bakterii.

Dermatest Medical Research Company w Münster w wyniku kontroli potwierdził brak reakcji toksycznej oraz drażniącej i przyznał produktom BIODOR® ocenę „bardzo dobrą” uznając je za środki przebadane dermatologicznie.

BIODOR - wir sind umweltbewust BIODOR - dermatologish getestet - Sehr gut

Dystrybucja w Polsce: M-Point
ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Jastrzębia 13 lok. 69
53 - 148 WROCŁAW
fax: 71 / 361 79 46 :: kom. 502 149 202
e-mail: info@biodor-animal.pl

Producent:

RAN Schumacher

Ran Schumacher GmbH
Mühlhovener Straße 29
D-52353 Düren-Hoven